Socialdemokratisk politik för jämställdhet

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka.

Sverige är ett bra land och ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet. Men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor. Flickor är mer stressade och mår generellt sämre i tonåren. Den moderatledda regeringens politik har lett till att Sverige är på väg att tappa den ledande position som vi länge har haft på jämställdhetsområdet. Arbetet för ett mer jämställt samhälle går alltför sakta.Sverige har fallit från första till fjärde plats i World Economic Forums jämställdhetsranking.

Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Därför vill vi aktivt verka för fler män i förskolan och grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet i vardagen blir en utmaning för skolan.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. För att nå det målet behöver all kompetens tas tillvara på arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka. För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs ett mer jämställt arbetsliv och en förändring i uttaget av föräldrapenningen. Ökad jämlikhet, jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb. Med fler i jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:

  • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och deltid en möjlighet.
  • ta avgörande steg så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod.
  • att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid, vare sig nationellt eller på den enskilda skolan.
  • verka för att genusperspektiv får genomslag i forskning och utveckling.
  • om situationen inte snabbt förbättras – lagstifta om jämställda bolagsstyrelser.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s